Về Việc Tôn Sùng Thánh Giuse

 

THÔNG ĐIỆP “QUAMQUAM PLURES”
CỦA ĐTC LÊ-Ô 13 (15-08-1889)

VỀ VIỆC TÔN SÙNG THÁNH GIUSE

 

 Về Việc Tôn Sùng Thánh Giuse 

Những lý do đặc biệt vì đó mà Thánh Giuse được tuyên xưng là Quan Thầy Hội Thánh và vì đó mà Giáo Hội tìm kiếm lợi ích phi thường từ sự che chở của ngài, đó là vì Thánh Giuse là hôn phu của Đức Maria và là Cha nuôi Chúa Giêsu Kitô. Từ những nguồn này đã phát xuất phẩm giá, sự thánh thiện và vinh quang của ngài. Sự thực, phẩm giá cao quý của Mẹ Thiên Chúa cao cả đến độ tạo vật hư không có thể trổ vượt lên trên. Nhưng bởi vì Thánh Giuse đã được liên kết với Đức Trinh Nữ Được Chúc Phúc bởi dây hôn nhân, không còn nghi ngờ gì nữa, là Người đã tiến gần hơn bất cứ ai tới phẩm giá tột đỉnh mà vì thế Mẹ Thiên Chúa vượt xa trên tất cả mọi tạo vật một cách cao sang nhường ấy.

Bởi vì hôn nhân là điều mật thiết nhất trong mọi mối liên hệ, mà từ bản chất nó truyền đạt một cộng-đoàn trao ban giữa những người được nối kết với nhau. Vì thế khi ban Đức Trinh Nữ Maria cho Giuse, Thiên Chúa đã chỉ định ngài không chỉ làm bạn trăm năm, chứng cớ cho thời kỳ thiếu nữ của Mẹ, người bảo vệ danh dự của Mẹ, mà vì sự ràng buộc hôn nhân, ngài còn là một người dự phần vào phẩm giá cao vời của Mẹ. Và Thánh Giuse toả sáng giữa tất cả nhân loại vì phẩm giá uy nghi của ngài từ khi do ý muốn của Thiên Chúa, ngài đã là Đấng coi sóc Con Thiên Chúa và là cha của Chúa Giêsu giữa con người.

Kể từ đó xảy ra là Ngôi Lời Thiên Chúa khiêm nhường lệ thuộc vào Giuse, vâng lời thánh nhân và làm trọn đối với Thánh Nhân tất cả những nhiệm vụ mà mọi con cái bị ràng buộc với cha mẹ. Từ phẩm giá này phát xuất nghĩa vụ mà thiên nhiên giao trách nhiệm cho người chủ gia đình, đến độ Thánh Giuse đã trở nên người canh giữ, điều khiển và là người bảo vệ hợp pháp của Thánh Gia Thất mà ngài đứng đầu. Và trọn cuộc sống, ngài đã chu toàn những trách nhiệm và công việc ấy. Ngài quyết tâm bảo vệ vị hôn thê của ngài và Hài Nhi Rất Thánh với một tình yêu lớn lao và sự quan tâm lo lắng ngày ngày.

Rất đều đặn, ngài đã kiếm tiền bằng công việc của mình để chăm lo cái ăn cái mặc của hai mẹ con. Ngài bảo vệ giữ gìn Hài Nhi bị bạo vương Hê-rô-đê đe doạ vì ghen ghét và tìm cho Hài Nhi Giêsu một chốn tị nạn. Ngài luôn là một bạn đồng hành, trợ giúp và trụ cột cho Đức Trinh Nữ và Hài Nhi trong những khổ cực của cuộc hành trình và nỗi cay đắng của cuộc biệt xứ.

Bây giờ, gia đình mà Thánh Giuse điều khiển với quyền uy của một người cha, chứa đựng trong các giới hạn của nó Hội-Thánh Chúa Kitô. Từ cùng sự việc Đức Trinh Nữ Rất Thánh là Mẹ Chúa Giêsu Kitô, Mẹ cũng là mẹ của mọi Kitô-hữu mà Mẹ đã sinh ra trên Núi Can-vê, giữa những nỗi thống khổ tột cùng của Đấng Cứu Chuộc. Chúa Giêsu Kitô, một cách nào đó, là con đầu lòng giữa các Kitô-hữu vốn trở nên anh em nhờ sự nhận nuôi và nhờ Ơn Cứu Chuộc.

Và vì những lý do ấy, Vị Tổ Phụ Thánh Thiện coi đông đảo Kitô-hữu lập nên Giáo Hội như là được trao phó đặc biệt cho ngài trông coi – cái gia đình không biên giới này lan toả khắp thế gian, mà vì là hôn phu của Đức Maria và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, ngài nắm giữ, như đã từng, quyền uy của một người cha.

Với Thánh Giuse, dòng dõi vương tộc, được nối kết bằng hôn nhân với người nữ cao sang va thánh thiện nhất trong mọi người nữ, được gọi là cha của Con Thiên Chúa, đã trải qua cuộc đời lao động và bằng công việc vất vả nặng nhọc mà tìm miếng cơm manh áo cho gia đình.

Như vậy, đúng là điều kiện thấp hèn chẳng có gì là đáng xấu hổ và công việc của người lao động chẳng những không làm mất danh giá, mà nếu được kết hợp nhân đức, sẽ làm cho cao quý một cách phi thường. Thánh Giuse, hài lòng với những tài sản ít oi của mình, chịu những thử thách hậu quả tất nhiên của một gia tài nhỏ mọn dường ấy, với sự cao cả của tâm hồn, bắt chước Con của ngài, Đấng sau khi đã mặc thân phận nô lệ, dù là Thiên Chúa của sự sống, đã từ bỏ ý riêng để chấp nhận bị hủy diệt và mất hết mọi sự…