Mừng lễ thánh Mônica, Bổn mạng giới Hiền Mẫu

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Giới Hiền Mẫu

 

Mừng lễ Bổn mạng Mônica

 + Mừng Bổn mạng 2011

Mừng lễ thánh Mônica, Bổn mạng giới Hiền MẫuNhân dịp mừng lễ Bổn mạng Mônica, Giới hiền Mẫu giáo xứ Đaminh Ba Chuông sẽ tổ chức:

1. Thánh lễ Tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn

+ Lúc 17g30, thứ Sáu ngày 24.8.2012

+ Do cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Đức Bình hướng dẫn

2. Thánh lễ Đồng tế mừng Bổn mạng

+ Lúc 17g30, thứ Hai ngày 27.08.2012

+ Do cha Chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc chủ tế

Kính mời cộng đoàn tham dự, cầu nguyện cho các bà, các cô luôn sống Thiên chức làm mẹ trong các gia đình Công giáo theo gương thánh nữ Mônica.

 

Mừng lễ thánh Mônica, Bổn mạng giới Hiền Mẫu

Ban Chấp hành CBMCG