ĐTC đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân


ĐTC đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dânĐTC đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dânVATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong đời sống và hoạt động của Giáo Hội.

Ngài nhắc lại lập trường trên đây trong Sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội kỳ 6, quen gọi là ”Diễn đàn quốc tế” của Phong trào Công Giáo tiến hành, nhóm tại thành phố Iasi bên Rumani từ ngày 22 đến 26-8-2012 với sự tham dự của các Đại biểu phong trào đến từ 35 nước thuộc 4 đại lục trên thế giới. Diễn đàn có chủ đề “Giáo dân Công Giáo tiến hành: đồng trách nhiệm trong Giáo Hội và xã hội”, nhắm cổ võ sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo xứ và cộng đoàn, nhất là qua việc học hỏi và thi hành các nguyên tắc Giáo huấn xã hội Công Giáo.

ĐTC nhận xét rằng ”đề tài của Diễn đàn có tầm quan trọng lớn đối với giáo dân, một đề tài có vị trí rất thích hợp trước Năm Đức Tin và Thượng HĐGM thế giới sắp tới về tái truyền giảng Tin Mừng”

”Tinh thần đồng trách nhiệm đòi phải thay đổi não trạng, nhất là về vai trò của giáo dân trong Giáo Hội: không được coi giáo dân chỉ là ”những cộng tác viên” của hàng giáo sĩ, nhưng như những người thực sự ”đồng trách nhiệm” đối với cuộc sống và hoạt động của Giáo Hội. Vì thế, điều quan trọng là phải củng cố một hàng giáo dân trưởng thành và dấn thân, có khả năng đóng góp phần đặc thù của mình cho sứ mạng của Giáo Hội, trong niềm tôn trọng các thừa tác vụ và nghĩa vụ của mỗi người trong đời sống Giáo Hội và luôn luôn hiệp thông với các GM”.

ĐTC giải thích rằng ”Điều này có nghĩa là khi phục vụ Giáo Hội, giáo dân phải đón nhận mục đích tông đồ trong toàn bộ, trong một sự quân bình phong phú giữa Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội địa phương, và trong tinh thần hiệp thông sâu xa với Người Kế Vị Thánh Phêrô và tinh thần đồng trách nhiệm thực sự với các vị chủ chăn của mình.”

ĐTC cũng nhận xét rằng vai trò của giáo dân có một tầm quan trọng đặc biệt, nhất là trong giai đoạn hiện nay của lịch sử, cần phải được giải thích dưới ánh sáng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, để ngày càng trở thành ”một phòng thí nghiệm về sự hoàn cầu hóa tình liên đới và bác ái, để cùng với toàn thể Giáo Hội tăng trưởng trong sự đồng trách nhiệm mang lại một tương lai hy vọng cho nhân loại, có can đảm đưa ra những đề nghị đòi hỏi nhiều cố gắng”.

ĐTC không quên khuyến khích mọi thành phần của Phong trào Công giáo tiến hành cộng tác vào công trình ”tái truyền giảng Tin Mừng, loan báo ơn cứu độ trong Chúa Kitô bằng ngôn ngữ và phương pháp dễ hiểu trong thời đại chúng ta ngày nay, một thời đải có những tiến trình xã hội và văn hóa đang biến chuyển mau lẹ.”

Sau cùng, Ngài nhắc lại lịch sử lâu dài và phong phú của Phong trào Công giáo tiến hành, do những ”chứng nhân can trường của Chúa Kitô viết lên” và ngài mời gọi các thành viên phong trào này canh tân quyết tâm trên con đường sống thánh thiện, duy trì đời sống cầu nguyện sâu xa, cổ võ và tôn trọng những hành trình đức tin bản thân, và đề cao sự phong phú của mỗi người, với sự tháp tùng của các linh mục tuyên úy và các vị trách nhiệm có khả năng giáo dục về sự đồng trách nhiệm về mặt Giáo Hội và xã hội. Cuộc sống của anh chị em hãy có tính chất ‘trong sáng’, được Tin Mừng hướng dẫn và được soi sáng nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, được yêu mến và noi theo không chút sợ hãi. Hãy đảm nhận và chia sẻ những chọn lựa mục vụ của các giáo dân và giáo xứ, tạo những cơ hội gặp gỡ và cộng tác chân thành với các thành phần khác trong Giáo Hội, kiến tạo những quan hệ quí mến và hiệp thông với các linh mục, để họp thành một cộng đồng sinh động, phục vụ và truyền giáo..” (SD 23-8-2012)

G. Trần Đức Anh OP

 

Trả lời