Lễ Tạ Ơn Linh mục Tôma Trần Thiên Ân, OP

 

Lễ Tạ Ơn Linh mục Tôma Trần Thiên Ân, OP

 

Lễ Tạ Ơn Linh mục Tôma Trần Thiên Ân, OPHình : Dương Minh Thanh

Ngày 03.07.2009, Tỉnh Dòng Đaminh và phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm Canada, đón nhận được niềm vui lớn, khi đức Tổng Giám mục Vancouver, Canada, trao tác vụ cho ba Tân Linh Mục Dòng Đaminh. Đó là các tân linh mục Tôma Aquinô Trần Thiên Ân, Gioan Hoàng Thanh Sơn, Gioan Baotixita Nguyễn Minh Đức. Trong lễ truyền chức có sự tham dự của cha nguyên bề trên chánh xứ Đaminh, Giuse Phạm Hưng Thịnh, nhân chuyến công cán tại Canada.

Nhân đầu năm 2010, cha Tôma Aquinô Trần Thiên Ân có dịp về thăm quê hương, đã chọn thánh đường Đaminh Ba Chuông làm nơi tổ chức lễ tạ ơn.

Lễ Tạ Ơn Linh mục Tôma Trần Thiên Ân, OPĐồng tế trong thánh lễ, có cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình và đông đảo anh em thuộc các cộng đoàn Đaminh Việt Nam, cha cố Gioan B. Nguyễn Đức Vượng và gia đình linh tông, các cha cùng lớp với ông cố Trần Kim Sơn đã qua đời của cha Thiên Ân. Đặc biệt có sự tham dự của bà cố, gia đình và thân bằng quyến thuộc của cha Tôma.

Khởi đầu thánh lễ, cha bề trên chánh xứ Phanxicô X. Đào Trung Hiệu đã giới thiệu cha Tôma Trần Thiên Ân với cộng đoàn, và đã thay mặt cộng đoàn chúc tặng hoa chúc mừng.

Lễ Tạ Ơn Linh mục Tôma Trần Thiên Ân, OPLinh mục nghĩa phụ Gioan B. Nguyễn Đức Vượng, trong bài giảng đã nhấn mạnh đến hồng ân nhưng không của Thiên Chúa khi chọn lựa một người trần gian vào chức vụ linh mục, đã kể lại tiểu sử của cha Tôma, và đã làm cộng đoàn sôi nổi hẳn lên qua hai khúc hát tâm tình.

Trước khi ban phép lành, cha Tôma Trần Thiên Ân đã ngỏ lời cảm ơn mọi người. Theo cha đây sẽ là một kỷ niệm khó quên trong bước đường sứ vụ tương lai.


Lễ Tạ Ơn Linh mục Tôma Trần Thiên Ân, OP

Lễ Tạ Ơn Linh mục Tôma Trần Thiên Ân, OP

Sau thánh lễ, tất cả cộng đoàn đã cùng chia sẻ niềm vui với cha Tôma Trần Thiên Ân trong bữa liên hoan thân mật. Cha Gioan Vượng đã tình nguyện làm MC, và mời nhiều người tham gia buổi văn nghệ đột xuất, với sự đóng góp đặc biệt của linh mục nhạc sĩ Kim Long, nhân đúng ngày sinh nhật bảy mươi của ngài.

Cầu chúc cha Tôma Trần Thiên Ân luôn giữ mãi nhiệt tâm ban đầu, và hoàn thành sứ vụ Thiên Chúa trao phó, phục vụ Giáo hội trong linh đạo anh em Thuyết giáo.

Lễ Tạ Ơn Linh mục Tôma Trần Thiên Ân, OP