Nghe giảng Lễ Chúa chịu phép rửa 2010

 

Nghe giảng Lễ Quán Tẩy (2010)

 

Nghe giảng Lễ Chúa chịu phép rửa 2010Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3,15-16.21-22)

 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gioan trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.

 

 

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/c_tn01_chinhs

Lễ 5 giờ : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/c_tn01_quang

Lễ 6g15 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_tn01_hieu

Lễ 19giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_tn01_van

 

 

 

Trả lời