Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý

Giáo xứ xin thông báo, trong những ngày tới, Giáo xứ sẽ khai giảng tại Trung Tâm Mục Vụ  Đa Minh Ba Chuông các lớp giáo lý, gồm :

Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý

 

I. Lớp Sedes Sapientiae

Sẽ được khai giảng
lúc 7g30 sáng thứ ba, ngày 06.09.2011

Lớp học mỗi tuần năm buổi sáng,
từ thứ hai đến thứ sáu

Xin xem chương trình chi tiết và điều lệ tại đây

 

II. Lớp giáo lý dự Tòng

Sẽ được khai giảng
lúc 19 giờ thứ tư, ngày 14 tháng 09 năm 2011

Lớp học các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần, từ 19g00’ đến 20g30’
Dành cho những Anh Chị Em muốn tìm hiểu giáo lý Kitô giáo,.

Khóa học gồm hai môn trong bốn tháng sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 01 năm 2012.
Hạn chót ghi danh 09 tháng 09 năm 2011

 

Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý

Mừng 53 Tân Tòng 04.06.2011 – Click để xem hình lớn

 

III. Lớp Thần Học Giáo Dân Vinh Sơn Liêm

Sẽ khai giảng lúc 19 giờ thứ sáu, ngày 16 .09. 2011

Lớp học các ngày thứ 4,6 hàng tuần, từ 19g00’ đến 20g30’

Khóa học ba tháng sẽ kết thúc vào ngày 16.12.2011
Hạn chót ghi danh 11 tháng 09 năm 2011

Lớp Thần Học Giáo Dân Vinh Sơn Liêm nhằm giúp anh chị em học hỏi sâu xa hơn về đời sống đức tin Ki-tô giáo, với Chương Trình học trong 3 năm, mỗi năm ba khóa ba tháng. Trong mỗi khóa có một buổi thuyết trình về chuyên đề.

Kính mời Anh Chị Em ghi danh tại Văn Phòng Trung Tâm Mục Vụ,
vào các ngày trong tuần, buổi sáng từ 8h00-11h00, buổi chiều 14h30- 16h30.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Lm Biển Đức Vương Thuật OP.
Giám Đốc TTMV.

 

Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý

 

CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC VINH SƠN LIÊM
(THẦN HỌC GIÁO DÂN – 3 Năm)

01. THÁNH KINH NHẬP MÔN
02. LUÂN LÝ KI-TÔ GIÁO
03. LINH ĐẠO NGƯỜI GIÁO DÂN THEO CÔNG ĐỒNG VAITCAN II
04. THẦN HỌC NHẬP MÔN
05. HỌC THUYẾT XÃ HỘI
06. PHỤNG VỤ

07. GIÁO LUẬT
08. CÁC BÍ TÍCH
09. LỊCH SỬ CỨU ĐỘ
10. CÁC SÁCH TIN MỪNG
11. NHÂN BẢN KI-TÔ GIÁO
12. PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN GIÁO

13. ĐỨC MARIA TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ
14. CÁC THƯ THÁNH PHAO LÔ
15. LỊCH SỬ GIÁO HỘI
16. QUẢN TRỊ MỤC VỤ
17. TÍN LÝ KI-TÔ GIÁO
18. HUẤN GIÁO VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY GIÁO LÝ