Slides : Bảng chữ cái cho cuộc đời 02

 

Slides : Bảng chữ cái cho cuộc đời 02

Xem slides xin click tại đây

 

Slides : Bảng chữ cái cho cuộc đời 02Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.

Mỗi mẫu tự sẽ gợi lên trong bạn một TỪ, đó là điều bạn phải tránh, phải vượt qua hoặc nỗ lực đạt đến.

Tiếc rằng từ ngữ gợi ý ở đây lại là anh ngữ chứ không phải Việt ngữ ?

Hãy tận hưởng cuộc sống, thực tại trần gian thất tốt đẹp và có ý nghĩa, để tìm cho mình hướng đu đúng nhất cho cuộc sống mai sau.

 

M – (Mistake) – Lỗi lầm

N – (No) – “Không”

O – (Opportunity) – Cơ hội

P – (Patience) – Kiên trì

Q – (Quality) – Phẩm chất bên trong

R – (Reputation) – Thanh danh

S – (Success) – Thành công

T – (Thankful) – Biết ơn

U – (Understanding people) – Thấu hiểu

V – (Values) – Giá trị

W – (Willing) – Sẵn sàng

X – (“X” traordinary) – Bất ngờ

Y – (You) – Bản thân bạn

Z – (Zoom) – Biến ước mơ thành hiện thực

 

Trả lời