Home / Thông tin / HĐGMVN lên tiếng về “Luật Tín ngưỡng & Tôn giáo 2016”

HĐGMVN lên tiếng về “Luật Tín ngưỡng & Tôn giáo 2016”