Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Cha Okpaleke

 

Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Cha OkpalekeVATICAN. ĐTC đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Peter Ebere Okpaleke, GM giáo phận Ahiara, Nigeria, bên Phi châu, sau 6 năm không thể thi hành sứ vụ vì sự chống đối của hàng giáo sĩ địa phương không cùng bộ tộc.

Hôm 19-2-2018, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết ĐTC đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Okpaleke và bổ nhiệm Đức Cha Lucius Iwejuru Ugorji, GM giáo phận Umuahia gần đó làm Giám quản tông tòa, với tất cả năng quyền của một vị bản quyền.

Đức Cha Okpaleke năm nay 55 tuổi (1963) được ĐGH Biển Đức 16 bổ nhiệm làm GM giáo phận Ahiara hồi tháng 12 năm 2012 và, sau nhiều khó khăn, đã thụ phong GM vào tháng 5 năm 2013, tuy nhiên ngài không thể về nhận giáo phận được vì hàng giáo sĩ địa phương không cùng bộ tộc Mbaise và không chấp nhận ngài. Giáo phận này có 422 ngàn tín hữu Công Giáo với 73 giáo xứ và 124 LM, nổi tiếng là có nhiều ơn gọi.

Tình trạng bế tắc kéo dài hơn 4 năm trời. Hồi tháng 6 năm ngoái, ĐTC ra lệnh tối hậu cho các LM thuộc giáo phận Ahiara: trong vòng 30 ngày, các LM không vâng lệnh ngài và chấp nhận Đức Cha Okpaleke, thì sẽ bị ngưng chức (xem hình ĐTC tiếp phái đoàn GM Nigeria hồi năm 2017 về Đức Cha Okpaleke). Tuy nhiên tình trạng vẫn bế tắc và thứ hai 19-2 vừa qua, có thông báo về việc ĐTC chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Okpaleke.

Thông cáo của Bộ truyền giáo cho biết trong tháng 6 và tháng 7 năm ngoái (2017), ĐTC Phanxicô đã nhận được 200 lá thư của các LM thuộc giáo phận Ahiara bày tỏ vâng phục và trung thành. Tuy nhiên, một số LM bày tỏ khó khăn về tâm lý trong việc cộng tác với Đức Cha Okpaleke sau những năm xung đột vừa qua. Xét vì lòng thống hối của các LM, ĐTC không muốn ra hình phạt theo giáo luật và ngài ủy cho Bộ truyền giáo viết thư trả lời cho từng LM; Bộ truyền giáo đã nhắn nhủ mỗi linh mục hãy suy nghĩ về thiệt hại nặng nề gây ra cho Giáo Hội của Chúa Kitô và mong muốn rằng trong tương lai không bao giờ họ tái diễn những hành động vô lý chống đối một vị GM được ĐTC bổ nhiệm hợp pháp; Bộ cũng yêu cầu hàng giáo sĩ hãy thi hành những cử chỉ tha thứ và hòa giải đối với Đức GM.

Bộ truyền giáo

Thông cáo của Bộ truyền giáo cũng cho biết: ĐTC biết ơn tất cả những LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã bày tỏ sự gần gũi với Đức Cha Okpaleke và nâng đỡ Người bằng kinh nguyện. Ngài cũng cám ơn các GM trong HĐGM Nigeria đã nâng đỡ Đức Cha Okpaleka, đặc biệt là ĐHY John Onaiyekan vì đã đảm nhiệm chức vụ Giám quản Tông tòa giáo phận Ahiara trong những năm qua, Đức TGM Ignatius Kaigama, Chủ tịch HĐGM Nigeria…

Bộ cũng nói rằng hiện thời ĐTC không có ý bổ nhiệm một GM mới cho giáo phận Ahiara, nhưng ngài tiếp tục quan tâm đặc biệt đối với giáo phận này, bằng cách mời gọi giáo phận hãy cộng tác với Đức Cha Lucius Ugorji, GM giáo phận Umuahia, tân giám quản Tông Tòa giáo phận Ahiara.

ĐTC cầu nguyện và đồng hành trong giai đoạn mới của giáo phận này, và cầu mong rằng với vị tân Giám quản Tông Tòa, đời sống Giáo Hội được hồi phục và không bao giờ xảy ra những hành động làm thương tổn Thân Mình của Chúa Kitô.

Mặt khác, Đức cha Okpaleke cũng công bố thư mục vụ ngày 14-2-2018 gửi các tín hữu giáo phận Ahiara để thông báo việc từ chức. Ngài kể lại rằng cho đến nay không một đại diện hợp pháp nào của Giáo Hội Công Giáo đã được đến nhà thờ chính tòa và tòa GM của giáo phận Ahiara.. Thái độ của các LM và tín hữu từ chối việc bổ nhiệm này, theo ý Đức Cha, chính là từ khước không để Chúa Thánh Linh hoạt động, và càng không chấp nhận vị GM đã chọn khẩu hiệu GM: ”Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến”.

Thư của Đức Cha Okpaleke có đoạn viết: ”Ý thức tất cả điều nói trên, tôi đi đến xác tín rằng nếu tiếp tục làm GM Ahiara thì không có lợi ích cho Giáo Hội.. Tôi không nghĩ rằng việc tông đồ của tôi sẽ hữu hiệu tại một giáo phận, nơi mà một số LM và giáo dân không sẵn sàng đối với tôi. Vì thế, vì thiện ích của Giáo Hội và của giáo phận Ahiara cách riêng, tôi đã khiêm tốn xin ĐTC chấp nhận đơn từ chức của tôi như GM giáo phận Ahiara. Tôi thi hành việc làm này, nghĩ tới ích lợi của tất cả các tín hữu ở Ahiara, nhất là những ngươi vẫn trung thành với Giáo Hội, tại một giáo phận địa phương đang bị một số LM kiểm soát..” (Rei, Fides 19-2-2018)

 G. Trần Đức Anh OP