Dòng Giảng Thuyết có thêm hai Giám Mục gia nhập Dòng

Dòng Giảng Thuyết có thêm hai Giám Mục gia nhập DòngDòng Giảng Thuyết có thêm hai Giám Mục gia nhập Dòng

Our New Brothers in the Order of Preachers:

 

We have two new brothers in the Order of Preachers: Most Rev. Socrates Villegas, DD, Archbishop of Lingayen-Dagupan and President of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines; and Most Rev. Rudolfo Beltran, DD, Bishop of San Fernando, La Union. They received the habit of St. Dominic in the celebration of the Vespers of the Dominican Community of Manaoag on 12 June 2015, Philippine Independence Day and Solemnity of the Sacred Heart of Jesus, from the hands of Fr. Gerard Francisco Timoner III, OP, Prior Provincial of the Dominican Province of the Philippines. They began their novitiate in the Order as members of the Dominican Clerical Fraternity of the Philippines. Kindly join us in praying for them

Dòng Giảng Thuyết có thêm hai Giám Mục gia nhập Dòng

Dòng Giảng Thuyết có thêm hai thành viên:

 

Chúng ta vừa có thêm hai thành viên mới gia nhập Dòng: Đức cha Socrates Villegas, Tổng Giám mục Lingayen – Dagutan, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Philippin và Đức cha Rudolfo Beltran, giám mục San Fernando, La Union.

Các ngài nhận áo dòng trong giờ kinh chiều tại Cộng đoàn Đa Minh Manaoag ngày 12.6.2015, ngày kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày độc lập Philippin, từ tay cha Gerard Francisco Timoner III, OP, bề trên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Philippin. Các ngài bắt đầu năm tập trong ơn gọi Huynh đoàn Giáo sĩ Đa Minh Philippin.

Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho các ngài.

Dòng Giảng Thuyết có thêm hai Giám Mục gia nhập Dòng

Theo: FB Arvin Pangan