Ngày 18.06.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XI Thường Niên

THỨ NĂM.18.06.2015
Mt 6, 7-15

Ngày 18.06.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XI Thường Niên

  1. Ghi nhớ: “Khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngọai; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời” (Mt 6,7).
  2. Suy niệm: Cầu nguyện là tâm sự cùng Chúa, hay nói cách đơn giản hơn là cùng chuyện vãn với Chúa. Nhưng cho dù định nghĩa như thế nào đi nữa thì cầu nguyện sao cho thể hiện được tâm tình của người con dâng lên cha, nhất là những lời nói đó lại hợp với ý Cha mình, chứ không phải là những lời nói nhiều. Vì thế lời nguyện đẹp nhất để dâng lên Cha chính là công thức cầu nguyện được Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là kinh Lạy Cha. Ngày hôm nay, chúng ta đã được Chúa Giêsu dạy cho biết công thức cầu nguyện, thiết nghĩ mỗi người chúng ta hãy biết áp dụng khi cầu nguyện để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình đẹp lòng Ngài
  3. Sống lời Chúa: Hãy đọc kinh Lạy Cha trước mỗi công việc.
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết dùng miệng luỡi mình để ca ngợi, cầu xin để những lời con cầu nguyện luôn đẹp lòng Ngài. Amen

 

 

 

 

Trả lời