Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Hiệp Thông / Để Lời lớn lên: Chúa nhật 20 thường niên C (2016 – 2019)

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 20 thường niên C (2016 – 2019)

 

 

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tin Mừng theo thánh Luca (12:49-53)

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”