Ngày 13.8.2022: Giữ mãi tâm hồn trẻ thơ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 19, 13-15

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

GIỮ MÃI TÂM HỒN TRẺ THƠ

Chúa Giêsu luôn tôn trọng và yêu thương trẻ nhỏ, vì chúng có tâm hồn đơn sơ trong trắng. Chúa dạy hãy trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ được vào Nước Trời. Khiêm tốn là nhân đức nền tảng, là trang phục đẹp đẽ nhất của con người. Ai cậy dựa vào sức riêng mình thì không lãnh nhận được ơn Chúa. Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu nên thánh bằng con đường đơn sơ khiếm tốn. Têrêsa mơ thấy mình như một con ốc nhỏ trong đại dương mênh mông của tình thương Thiên Chúa.

Trước Thiên Chúa, mãi mãi chúng ta là đứa trẻ cần được che chở. Xin cho ta giữ mãi tâm hồn trẻ thơ, dám trao phó vận mệnh tương lai đời mình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.