Clip: Luis Pasteur với việc cầu nguyện

 

Clip: Luis Pasteur với việc cầu nguyệnCầu nguyện cần thiết cho đời sống tâm linh của chúng ta cũng như hơi thở cần cho đời sống tự nhiên của con người. Chúng ta không thể sống trọn vẹn cho Chúa nếu không có đời sống cầu nguyện lành mạnh, và cũng vậy chắc chắn chúng ta không thể hoàn thành bất cứ việc nào nếu không có đời sống cầu nguyện liên lỉ.

Cầu nguyện đích thực không phải là sản phẩm của tri thức con người, hay các khả năng thuộc về trí tuệ, mặc dù tri thức và tư tưởng của chúng ta có góp phần vào việc cầu nguyện. Cầu nguyện là sự kết hợp của thần trí chúng ta với Thần Khí của Chúa trong hoạt động sáng tạo của sự đàm thoại tâm linh hỗ tương giữa con người và Thiên Chúa.

Cầu nguyện không chỉ kéo ta đến gần Chúa, nhưng nó còn kết hợp ta với từng người thánh thiện khác mà có lòng yêu mến Chúa giống như ta. Một cách đơn giản, cầu nguyện nhắc nhở rằng ta không thể tiến lại gần Chúa một mình được, chỉ có ai sống trong tình yêu mến mới gặp được Chúa.

Nguồn: Internet