Clip: Cho đi mà không mong nhận lại

 

https://vimeo.com/243233765

 

Lòng tốt sẽ song hành cùng kết quả tốt đẹp, có nhân ắt sẽ có quả và chúng ta tin vào quy luật ấy. Lòng tốt cho đi chắc hẳn sẽ được nhận lại. Điều đó chỉ là thời gian mà thôi.

Clip: Cho đi mà không mong nhận lại