Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho hòa bình

 

Chầu Thánh Thể

Cầu nguyện cho hòa bình tại Siria và thế giới

 

Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho hòa bìnhTheo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô:

cầu nguyện xin ơn Hòa bình cho thế giới,

đặc biệt những nơi đang có sự bất hòa, tranh chấp, xung đột và tàn sát lẫn nhau;

tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cũng đề nghị tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể để hợp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.

Vậy, giáo xứ Đaminh Ba Chuông kính mời các tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn Dân Chúa

tham dự giờ Chầu Thánh Thể,

vào lúc 18g15 (sau thánh lễ chiều),

ngày thứ Sáu 06.09.2013.

Rất mong cộng đoàn hưởng ứng sốt sắng.

Đaminh Nguyễn Văn Đích
Chủ tịch HĐMV

Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho hòa bình

Chầu Thánh Thể cùng Đức Thánh Cha 02.06.2013