Các Vị Phụ Trách

Những người trách nhiệm chính

Giáo xứ Đaminh là Giáo xứ thuộc Dòng, nên tất cả các tu sĩ , linh mục thuộc Tu viện Anbêtô đều tham gia phục vụ tại giáo xứ.

Trong đó có một số vị chuyên trách:

 

Các Vị Phụ Trách

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh op

Bề Trên Chánh Xứ

 

Các Vị Phụ Trách
Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín op

Quản Đốc Thánh Đường

 

 

 

 Các Vị Phụ Trách
 Lm Giuse Ngô Mạnh Cường
Quản lý tu viện