Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima

Các tín hữu Công Giáo trên khắp thế giới nói chung và cách riêng là các tín hữu Công Giáo Việt Nam luôn có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Có lẽ vì thế, từ nhiều năm nay, để ghi nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, vào ngày 13 hàng tháng và đặc biệt vào tháng Năm – tháng Hoa kính Đức Mẹ và tháng Mười – tháng Mân Côi, cộng đoàn giáo xứ thánh Đa Minh tổ chức thánh lễ và rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ Fatima.

Thánh lễ đặc biệt kính Đức Mẹ Fatima hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2024, do cha Bề trên Giuse Ngô Mạnh Cường, OP chủ tế, cùng đồng tế có quý cha trong tu viện, cùng hiệp lễ có quý thầy, quý soeur, Hội đồng Mục vụ và các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa với Mẹ Maria. Với hai tiếng “Xin Vâng” Ngôi Hai đã nhập thế làm người và trở nên nguồn cứu độ cho nhân loại. Tạ ơn Chúa, chúng ta cũng cám ơn Mẹ đã đáp trả lời Sứ thần truyền tin để con người được nối lại mối tương quan với Thiên Chúa và đón nhận chương trình cứu độ mà Thiên Chúa thực hiên trên nhân loại.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, khởi đi từ biến cố truyền tin, Cha chủ tế đưa cộng đoàn đến một nét nhìn ý nghĩa hơn: truyền tin như một cuộc đối thoại kỳ diệu, cuộc trao đổi giữa Thiên Chúa và con người, cụ thể là Đức Trinh Nữ Maria – một cuộc đối thoại mẫu mực trong đời sống tâm linh. Nhìn lại, chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được một dòng chảy nối liền nhau của sự “đối thoại”: khởi đi từ cuộc đối thoại trao đổi giữa Mẹ Maria và Sứ thần Gabriel cùng với tiếng ‘Xin Vâng’ để  ý định của Thiên Chúa thành toàn – Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người …

Sau thánh lễ là phần cung nghinh kiệu Đức Mẹ ra sân nhà thờ trước tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đoàn người bước theo Mẹ trên tay cầm một bông hoa và cây nến thắp sáng, vừa đi vừa xướng kinh Kính Mừng và hát ca tụng Đức Mẹ.  

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha chủ tế không quên cám ơn những hy sinh cộng tác của Hội Đồng Mục vụ, các Hội Đoàn, ca đoàn Fatima, đội tung hoa…

Lạy Mẹ Fatima, xin cho mỗi chúng con luôn biết đáp lại lời mời gọi của Mẹ: hãy cải thiện đời sống, hãy siêng năng lần hạt Mân côi và hãy tôn sùng trái tim Đức Mẹ, để được hưởng một nền hòa bình đích thực. Xin Mẹ giang đôi tay từ ái đón nhận từng người chúng con, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, quê hương Việt Nam thân yêu và toàn thế giới vào trong Trái Tim Mẹ để Mẹ giữ gìn, chở che và yêu thương như Mẹ đã thể hiện tình yêu thương từ mẫu đặc biệt với ba trẻ nhỏ khi xưa. 

Maria PTH, Ban Truyền Thông

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima