Ngày 14-05-2024, Lễ Thánh Mát-thi-a, Tông đồ, lễ kính

Ngày 14-05-2024, Lễ Thánh Mát-thi-a, Tông đồ, lễ kính

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 15,9-17)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Gợi ý suy niệm

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính lễ Thánh Matthia Tông Đồ. Ngài là môn đệ trước khi được bầu chọn làm Tông Đồ thay thế cho Giuđa. Sau khi thuộc về nhóm Mười Hai, Thánh nhân đã dùng chính cuộc đời của mình để đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa. Thánh Matthia là vị Tông Đồ đã nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo, sẵn sàng hy sinh để làm chứng cho Chúa, chịu bách hại và tử đạo trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ: “Không phải các con chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 9,16). Thật vậy, trong ba năm khi đi rao giảng và cứu chữa nhiều người, chính Chúa Giêsu đã chọn các Tông Đồ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để các ông cộng tác với Chúa trong sứ vụ mà Chúa Cha đã giao cho Ngài. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục mời gọi mọi người chúng ta hãy làm việc tông đồ cho Chúa qua nhiều trung gian khác nhau, đặc biệt là Ngài mời gọi chúng ta qua trung gian Giáo Hội.

Mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi làm tông đồ ở một môi trường nào đó (trong gia đình, nơi cộng đoàn, ngoài xã hội…). Dù trong bất cứ hoàn cảnh và nơi chốn nào, chúng ta hãy luôn cố gắng tận tâm trong công việc tông đồ, ngõ hầu mang lại kết quả tốt đẹp. Để có được những kết quả theo Thánh ý của Chúa, đòi hỏi người tông đồ phải nhiệt thành, tận tụy, có khi phải chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình để làm chứng cho Chúa thì cũng phải sẵn sàng.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người, sống là biết đem yêu thương vào nơi oán thù. Nhìn lại, bao gia đình, xã hội, ngay nơi giáo xứ chúng ta, sự thương yêu dần mất đi, thay vào đó sự ganh đua, hơn thua, hoặc dùng đồng tiền mua chuộc danh thế để đề cao bản thân mình, quên đi chính mình đang lỗi đức bác ái, thiếu đi tình yêu thương, tôn trọng tha nhân mà Thiên Chúa luôn mong muốn con người nối tiếp theo hành trình của Người. Thế nên, người Kitô hữu theo Chúa Giêsu, biết sẵn sàng tha thứ cho người khác, bằng sự yêu thương, với lòng nhân ái, hiền hậu. Đời sống trần gian của mỗi người luôn là hành trình đi tìm cõi phúc, kẻ thì đi tìm an vui tự tại hay lạc thú, nơi ta sống, nhưng có người tìm gieo vãi sự yêu thương bằng lời nói, việc làm để cầu mong ta gặt hái cõi vĩnh hằng mai sau.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, để chúng con luôn sẵn sàng và vững vàng trở nên những chứng nhân của Chúa, như Thánh Matthia Tông Đồ khi xưa. Nhờ đó, chúng con sẽ can đảm và mạnh dạn làm chứng tá Tin Mừng của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống và thực thi lòng mến Chúa và yêu người, như kim chỉ nam cho mổi chúng ta trên bước đường tìm vế cõi phúc đời sau. Amen