Video: Tổng hợp giảng lễ tĩnh tâm Mùa Chay 2023

Chủ sự: Cha Phanxico Xavie Đào Trung Hiệu, OP.

Chủ đề: “CÙNG ĐỨC KITÔ LÊN ĐƯỜNG VƯỢT QUA”

– Ngày 01 (21.03.2023) – Giữa sa mạc cuộc đời

– Ngày 02 (22.03.2023) – Bí ẩn đau khổ trần gian

– Ngày 03 (23.03.2023) – Vào đất hứa