Ngày 04.02.2023: Dành giờ để chuyện vãn với Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Marcô : Mc 6, 30-34

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

DÀNH GIỜ ĐỂ CHUYỆN VÃN VỚI CHÚA

Vì bận bịu với công việc loan báo Tin mừng, các Tông đồ không còn thời gian để nghỉ ngơi hay ăn uống nữa. Chúa nói với các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút“. Đừng quên rằng, nghỉ ngơi cũng là việc cần thiết, việc quan trọng, bởi lẽ, Kinh thánh nói: “Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong sáu ngày, ngày thứ Bảy Người nghỉ ngơi”. Nghỉ ngơi để ta có thời giờ phục hồi sức khỏe, có giờ để chuyện vãn với Chúa; và như thế, khi bắt đầu công việc mới ta sẽ thấy hứng khởi hơn và đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng thời gian Chúa ban, thánh hóa thời khắc của mình, hầu tất cả làm vinh danh Chúa và hữu ích cho tha nhân.