Ngày 28.01.2023: Luôn biết tín thác nơi Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô: Mc 4, 35-41

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

LUÔN BIẾT TÍN THÁC NƠI CHÚA

Thế giới chúng ta đang trải qua những trận đại dịch Covid 19 thật khủng khiếp. Bao nhiêu người vô tội phải thiệt mạng, nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất… chắc hẳn, trong cơn khủng hoảng này không ít người đã thốt lên như các Tông đồ năm xưa: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?

Chúa đã trả lời các Tông đồ: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Cũng một câu hỏi như thế, Chúa đang hỏi mỗi chúng ta hôm nay: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta và giúp chúng ta luôn biết tín thác nơi Chúa.