Ngày 22.01.2023: Mau mắn đáp lời Chúa gọi

 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu: Mt 4, 12-23

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!”

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

MAU MẮN ĐÁP LỜI CHÚA GỌI

Theo Chúa không có nghĩa được cất khỏi những khó khăn vất vả mưu sinh, có khác chăng là chúng ta thực hiện bổn phận của mình trong tinh thần mới của con cái Chúa, và sự trợ giúp của ân sủng.  Chúa chẳng nói với các thợ chài: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” đó sao? Chu toàn bổn phận là cách thức nên thánh dễ dàng nhất, cũng đòi hỏi sự cố gắng liên lỷ, hầu cộng tác với ơn Chúa mà hoàn thành vận mạng đời mình.

Các môn đệ đã sử dụng nghề lưới của mình để đưa muôn dân đến với Chúa, thì cũng thế, trong chính công việc hằng ngày, chúng ta có phương thế hữu hiệu để giới thiệu Chúa của mình cho người khác.