Một giám mục tại Brazil cho công bố kinh cầu nguyện với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI

Một giám mục tại Brazil cho công bố kinh cầu nguyện với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI

Một giám mục tại Brazil cho công bố kinh cầu nguyện với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVIMột giám mục tại Brazil cho phép và phổ biến một kinh nguyện để các tín hữu cầu nguyện riêng tư với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, mới qua đời ngày 31 tháng Mười Hai năm 2022 vừa qua tại Roma, hưởng thọ 95 tuổi.

Đó là Đức cha Carlos Rossi Keller, Giám mục Giáo phận Frederico Westphalen thuộc bang Rio Grande do Sul. Kinh được phổ biến bằng bốn thứ tiếng: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Ý.

Trên trang Facebook, Đức cha Rossi Keller giải thích rằng: “Như những người con của Giáo hội, chúng ta phải cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI. Nhưng trong tư cách là những chứng nhân về lòng tận tụy của Đức Cố Giáo hoàng, và biết rằng lời cuối cùng của người là “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, chúng ta có thể cầu xin, một cách riêng tư, sự chuyển cầu của người.”

Đức cha cũng ghi chú: “Phù hợp với sắc lệnh của Đức Giáo hoàng Urbano VIII, chúng tôi tuyên bố rằng việc làm này không hề có ý đi trước phán quyết của Giáo quyền và kinh này không có ý dùng trong việc phụng tự công cộng”.

Đức cha Rossi Keller dặn dò thêm rằng những ơn xin được nhờ lời chuyển cầu của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI phải thông báo về tòa Giám quản Roma.

Nội dung kinh do Đức cha Rossi Keller phổ biến là:

Lạy Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu, Đấng đã soi sáng trong tâm hồn tôi tớ Chúa, là Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI ước muốn chân thành gặp gỡ và loan báo về Chúa, và trở thành “cộng tác viên khiêm hạ với chân lý”, và hiến thân như một tôi tớ phụng sự Chúa Kitô và Giáo hội. Xin ban cho con cũng được biết cách yêu mến Giáo hội của Chúa Kitô và có thể tiến bước trong cuộc sống của con những chân lý vĩnh cửu mà Giáo hội công bố. Lạy Chúa, xin đoái thương tôn vinh người tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, và nhờ lời chuyển cầu của người, xin ban cho con ơn con đang xin Chúa bây giờ (kể ra lời xin của bạn). Amen”.

Đọc một kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh.

(CNA 18-1-2023)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA