Ngày 09.01.2023: Biết trân quý phẩm giá được làm con Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu: Mt 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.

BIẾT TRÂN QUÝ PHẨM GIÁ ĐƯỢC LÀM CON CHÚA

Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa mở ra một công cuộc tạo thành mới; từ đây lịch sử nhân lại bước sang trang mới của hành trình cứu chuộc. Tiếng Chúa Cha long trọng giới thiệu Chúa Giêsu:  “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”, tiếng đó vẫn còn vang vọng trong chúng ta, vang vọng nơi các giếng rửa tội trong Hội thánh; bởi vì mỗi khi chúng ta lãnh phép rửa tái sinh, chúng ta cũng được trở thành con cái Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta ý thức và biết trân quý phẩm giá được làm con Chúa khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội, và ước chi mỗi Kitô hữu chúng ta luôn biết sống cho xứng đáng là con cái Chúa.