Ngày 07.01.2023: Tìm đến với Chúa và thực thi Lời Người

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 2, 1-12

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó.

Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”.

Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến”.

Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, phải làm theo”.

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước.

Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”.

Họ đổ đầy tới miệng.

Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc”, và họ đã đem đi.

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: :Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này”.

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

TÌM ĐẾN VỚI CHÚA VÀ THỰC THI LỜI NGƯỜI

“Hễ Người bảo gì, phải làm theo”. Dù chỉ là khách mời nhưng Mẹ Maria là người đầu tiên đã phát hiện ra tiệc cưới hết rượu. Mẹ thật chu đáo! Không những thế, Mẹ còn dẫn đưa những người giúp việc đến với Chúa Giêsu: “Hễ Người bảo gì, phải làm theo”. Qua đó, Mẹ giúp họ nhận ra quyền năng của Chúa, khi Người hóa nước lã thành rượu ngon, để niềm vui của tiệc cưới được trọn vẹn.

Noi gương Mẹ, chúng ta được mời gọi tìm đến với Chúa và thực thi lời Người. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta dù có “nhạt như nước lã” cũng sẽ được Chúa “biến đổi thành rượu ngon”.