Ngày 30.12.2022: Ánh sáng tình yêu cứu độ

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 2, 36-40

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

ÁNH SÁNG TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

Nữ ngôn sứ Anna là một bà góa đạo đức, bà đã giữ trọn trinh tiết với chồng và kiên trung sống đời cầu nguyện. Vào lúc xế chiều của cuộc đời, bà đã gặp được Chúa Giêsu cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse trẩy hội lên Giêrusalem. Được tiến dâng cho Thiên Chúa, Đức Giêsu luôn thi hành trọn vẹn theo luật Môsê, Người đã được lớn lên trong sự khôn ngoan và ân nghĩa Chúa.

Khi sống và thi hành những điều Chúa dạy, cuộc sống chúng ta sẽ được Chúa chúc phúc và đạt đến sự bình an đích thực. Bà Anna dù có già nua về tuổi tác nhưng niềm tin yêu hy vọng nơi bà mãi trẻ trung son sắt. Xin cho những ai có lòng khát khao tìm kiếm Chúa sẽ được chiêm ngưỡng Chúa là ánh sáng tình yêu cứu độ.