Ngày 06.12.2022: Sống khoan dung tha thứ

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 18, 12-14

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

SỐNG KHOAN DUNG THA THỨ

Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, nhất là những ai lầm lạc tội lỗi. Chúa Giêsu đã đến trần gian để tìm kiếm những gì đã hư mất. Người đã trao hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại.

Tình thương Chúa là nơi bảo đảm cho chúng ta trở về sau những va vấp tội lụy. Can đảm trở về với Chúa để được thứ tha và được sống dồi dào sung mãn. Tôn trọng và yêu thương mọi người với tất cả những giới hạn và khác biệt. Tập có cái nhìn cảm thông đối với người tội lỗi vì chính chúng ta cũng là kẻ tội lỗi. Hãy sống khoan dung tha thứ vì chính chúng ta cũng cần được tha thứ. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình, để cùng nhau xây dựng cuộc sống hòa thuận bình an.