Ngày 16.11.2022: Sinh lời nén bạc Chúa trao

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 19 11-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:

“Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: “Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi”. Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.

https://youtu.be/fpU7F8sKi24

SINH LỜI NÉN BẠC CHÚA TRAO

Ông chủ trao cho đày tớ những nén bạc và họ đã phải trả lẽ trước mặt ông về việc sinh lời số bạc ấy khi ông trở lại. Ông phán xử rất công minh: kẻ sinh lời sẽ được thưởng tương xứng, còn kẻ không sinh lời thì sẽ bị trừng phạt. Đó là hình ảnh tiên báo về cuộc Phán xét mà Đức Giêsu sẽ thực hiện trong ngày quang lâm.

Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa trao cho những nén bạc. Điều quan trọng không phải là đem so đo xem ai nhiều hơn, nhưng phải làm cách nào để sinh lời. Sinh lời nén bạc chính là dùng khả năng riêng của mình để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại, phục vụ hết lòng mà không so đo tính toán.