Nghe giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2009 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12,24-26)

Nghe giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2009 - 2022)

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Năm 2022

Lễ 6g15: Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Duy Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g30: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 24/11: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 6g15: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 19g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2018

+ Lễ 16g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy nghe trên youtube

+ Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh xem trên youtube

Năm 2017

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

+ Lễ 6g15: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

+ Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 19g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2016

+ Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

+ Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

+ Lễ 7g30: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

+ Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

+ Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Các Thánh lễ ngày 24.11.2016

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

+ Lễ 6g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2015

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

+ Lễ 7g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

+ Lễ đúng ngày: Lm Giuse Trần Hưng Đạo (BM HĐMV)

+ Lễ Tôma Đệ: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn (BM Huynh đoàn Sài Gòn)

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Gioan B. Trần Anh Long

Ngày 24.11: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Bổn mạng HĐMV)

+ Năm 2013

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010
+ Năm 2009

 

Trả lời