Nghe giảng : Các thánh Tử Đạo Việt Nam (2009)

Chúa nhật 15.11.2009

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 10, 17-22)

 

Nghe giảng : Các thánh Tử Đạo Việt Nam (2009)“Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.

Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 

Lễ 17g30, thứ bảy : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 6 g15 : Lm Anphong Vũ Đức Trung

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (06.11.09)

Bổn mạng Liên Dòng Nam : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 24.11.2009, đón nhận 56 tân tòng : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu