Thiên Chúa đã thiết lập bao nhiêu giao ước? – Lm Giuse Phan Tấn Thành, O.P.

 

Thiên Chúa đã thiết lập bao nhiêu giao ước? - Lm Giuse Phan Tấn Thành, O.P.