Ngày 04.11.2022: Dùng tiền bạc “mua” Nước Trời

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 16, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: “Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa”. Người quản lý thầm nghĩ rằng: “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ”.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi”. Rồi anh hỏi người khác rằng: “Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm giạ lúa miến”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi”.

“Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

DÙNG TIỀN BẠC “MUA” NƯỚC TRỜI

Câu chuyện Tin Mừng có vẻ khó hiểu, và cần được xem xét ở góc độ ý nghĩa tiềm ẩn chứ không phải câu chữ bản văn.

Đức Giêsu không bảo chúng ta hành động bất lương như tên quản lý, Người cũng không cổ võ sự gian xảo, nói dối làm gian. Lời khen của Đức Giêsu dành cho tên quản lý cốt ở thái độ biết nhìn xa trông rộng khi dùng tiền bạc để mang lại lợi ích cho mình.

Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy biết nhìn xa hơn, hướng tới các thực tại Nước Trời, chứ không phải bám víu vật chất hiện tại. Tiền tài danh vọng đều dưới quyền Thiên Chúa; vậy chúng ta đừng để nó thống trị mình, nhưng hãy dùng nó để đạt tới Người.