Kỷ niệm 800 năm hiện diện và hoạt động của Dòng Đa Minh tại Ba Lan

 

Kỷ niệm 800 năm hiện diện và hoạt động của Dòng Đa Minh tại Ba LanChúa nhật, 30 tháng Mười vừa qua, Đức cha Marek Jedraszewski, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, đã chủ sự thánh lễ tại Vương Cung thánh đường Chúa Ba Ngôi, nhân dịp mừng kỷ niệm 800 năm thánh Giaxintô đến giáo phận này và thành lập các cộng đoàn Dòng Đa Minh tại Ba Lan.

Thánh Giaxintô (1184-1257) sinh năm 1184, theo học tại Paris, Cracovia, Praha và Bologna bên Ý. Tại đây, ngài được thánh Đa Minh đón nhận vào dòng. Trở về Ba Lan, ngài đã phát triển dòng tại đây.

Trong bài giảng thánh lễ, nhắc đến tiểu sử thánh Giaxicô cùng với chân phước Czeslaw, cả hai là người Ba Lan, được thánh Đa Minh trao áo dòng Đa Minh tại Vương cung Thánh đường thánh Sabina, nay là trụ sở Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh ở Roma và năm 1222, Đức cha Iwon Odrowaz, Giám mục giáo phận Cracovia, đón nhận những tu sĩ Đa Minh đầu tiên vào trong giáo phận của ngài. Ít tháng sau, ngài trao nhà thờ Chúa Ba Ngôi bằng gỗ cho các tu sĩ Đa Minh, nay là Vương cung Thánh đường.

Từ Cracovia, các tu sĩ Đa Minh đi truyền giảng Tin mừng tại Praha, và 11 thành phố khác, lên tới cả thành Riga, nay là thủ đô Lettonia, và Kiev của Ucraina. Thời thánh Giaxintô, đã có 30 tu viện Đa Minh tại miền Đông âu, với số tu sĩ từ 300 đến 400 người.

Đức Tổng giám mục Jedraszewski nói: Thật là một điều ngoại thường những con người thánh thiện ấy, đã sống Tin mừng đích thực mỗi ngày và lôi kéo dân chúng đến cùng Tin mừng… Và tuy những điều ấy thuộc về lịch sử xa xưa, nhưng cũng gần với những vấn đề của thời đại ngày nay, một thời đại cũng có những sai lầm về nhân loại học và bạo lực chống lại những dấu chỉ thánh thiêng. Và Đức Tổng giám mục kết luận rằng: “Chúng ta cũng phải tiến bước với cùng sức mạnh của Thánh Linh, với cùng đức tin sâu xa, cùng lòng yêu mến và rao giảng Chúa Kitô, đâu là ơn cứu độ có thể được ban cho chúng ta, đâu là niềm hy vọng mà tâm hồn chúng ta phải có”.

(Ekai 30-10-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA