Ngày 03.11.2022: Tình yêu vô biên của Chúa

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 15, 1-10

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: “Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất”. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

TÌNH YÊU VÔ BIÊN CỦA CHÚA

Đức Giêsu là vị mục tử đặc biệt nhất thế gian này: Người sẵn sàng để lại chín mươi chín con chiên trong đàn mà đi tìm một con chiên lạc; hay sẵn sàng chung vui với bạn hữu khi tìm được một đồng bạc bị mất, dầu chi phí chung vui ấy có thể lớn hơn một đồng rất nhiều lần.

Tuy nhiên, Đức Giêsu không xem nhẹ chín mươi chín con chiên kia, cũng không hoang phí tiền của. Người đề cao giá trị của kẻ tội lỗi biết ăn năn và niềm vui của cả triều thần thiên quốc. Quả thế, tình yêu Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta vô ngàn. Tình yêu ấy luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận những kẻ biết trở về với Người.