Ngày 01.11.2022: Phần thưởng ở trên trời

 

Tin Mừng theo thánh Matthêu: Mt 5, 1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

PHẦN THƯỞNG Ở TRÊN TRỜI

Nếu Cựu ước hướng dẫn người ta bằng lề luật thì Tân ước lại đặc trưng với các mối phúc. Quả vậy, các mối phúc không phải lề luật, nhưng đúng hơn là lời mời gọi đạt tới hạnh phúc.

Thực tế, có lẽ chúng ta phải mất cả một cuộc đời chỉ để học được một mối phúc mà thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để chúng ta đạt tới hạnh phúc đời đời.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính tất cả các thánh vinh hiển. Đừng kể các thiên thần, các thánh đều đã từng là phàm nhân, nhưng chính nhờ thực thi các mối phúc mà các ngài được cứu độ. Ước gì chúng ta hôm nay cũng biết trung thành thực thi các mối phúc để được vinh hiển như các ngài.