Ngày 31.10.2022: Rước Chúa vào tâm hồn mình

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 14, 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.

PHỤC VỤ KHÔNG ĐÒI ĐỀN ĐÁP

Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta khi có đại tiệc, đừng chỉ mời những người bà con, bạn bè láng giềng giàu có, kẻo họ lại đáp lễ, nhưng hãy mời những người nghèo khổ và không có khả năng đáp lễ. Như thế chúng ta sẽ được đáp lễ trong ngày sau hết.

Khi nhập thể vào trần gian, Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những người nghèo hèn tội lỗi. Người nghèo chính là gia tài của Giáo hội Chúa. Đón tiếp những người nghèo là đón tiếp chính Thiên Chúa. Mỗi hành vi phục vụ của chúng ta phải mang dấu ấn của đức mến, nếu không đó chỉ phong trào hay một công tác xã hội. Phục vụ thì không đòi được đền đáp. Đã yêu thương thì không sợ phải mang thương tích.