Ngày 30.10.2022: Rước Chúa vào tâm hồn mình

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 19, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

https://youtu.be/vMdaQaKo5mI

RƯỚC CHÚA VÀO TÂM HỒN MÌNH

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu cho thấy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương luôn tìm kiếm và cứu vớt những người tội lỗi. Ông Giakêu vóc dáng thấp bé nhưng tấm lòng cao cả. Ông Giakêu đã nhận ra quá khứ của mình mà tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Câu chuyện có một cái kết đẹp là gia đình ông đã được ơn cứu rỗi.

Mỗi ngày, Chúa Giêsu cũng đến trong tâm hồn, trong gia đình chúng ta. Chúng ta có dành cho Chúa một cơ hội để gặp gỡ và yêu thương không. Hãy để tình thương Chúa chạm đến trái tim ta đã bao năm chai sạn vì tội lỗi. Hãy mời Chúa bước vào tâm hồn ta để Chúa thanh tẩy cho ta nên tinh sạch không vướng bận chút nhơ uế tội lỗi.