Nghe giảng Chúa nhật 31 năm C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19,1-10)

Nghe giảng Chúa nhật 31 năm C (2010 - 2022)Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.

Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Duy Linh

Lễ 17g30: Lm Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 19g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 7g30: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường 


 

Trả lời