Ngày 27.10.2022: Can đảm tiến về Giê-ru-sa-lem

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 13, 31-35

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: “Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem”.

“Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”

CAN ĐẢM TIẾN VỀ ‘GIÊRUSALEM’

Chúa Giêsu nhất quyết lên Giêrusalem dù có phải chịu Hêrôđê bắt bớ và toan tính tiêu diệt. Người vẫn một mực tha thiết yêu thương con người như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh. Đường lên Giêrusalem là con đường của thập giá và hy sinh nhưng cũng là con đường thấm đẫm tình yêu cứu độ. Đức Giêsu đã yêu con người cho đến giọt máu cuối cùng.

Chúa cũng mời gọi ta can đảm tiến về ‘Giêrusalem’ của cuộc đời ta. ‘Giêrusalem’ chính là con đường bổn phận của người làm con cái Chúa, là việc hiếu thảo của người con đối với cha mẹ trong gia đình, của người làm vợ, làm chồng… Ai từ chối con đường ấy sẽ không đón nhận được ánh vinh quang Nước Trời.

.