Ngày 24.10.2022: Quyền năng của Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 13, 10-17

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”.

Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?”

Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.

QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA

Khi chữa bệnh cho người đàn bà khòm lưng, Đức Giêsu không vi phạm luật ngày Sabát mà hướng đến giá trị nhân bản hơn, đó là ngày thánh, ngày làm cho con người được sống tự do. Đức Giêsu muốn mọi người tin nhận quyền năng của Thiên Chúa vượt lên trên mọi luật lệ, trên mọi định kiến và sự hẹp hòi ích kỷ của loài người. Qua đó cho thấy sứ mệnh của Đức Giêsu đến thế gian để cứu vớt những ai đang lầm than vất vả, đang mang gánh nặng nề của đau khổ và tội lỗi.

Cuộc sống hôm nay còn nhiều người ‘khòm lưng’ vì nghèo đói, bệnh dịch và những bất công xã hội, họ đang cần được yêu thương và chữa lành.