Ngày 23.10.2022: Thái độ phải có khi cầu nguyện

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 18, 9-14 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

THÁI ĐỘ PHẢI CÓ KHI CẦU NGUYỆN

Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết thái độ phải có khi cầu nguyện. Thiên Chúa là đấng xét xử công bằng, Người luôn lắng nghe lời khấn nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than van của người góa bụa. Lời cầu nguyện của người khiêm tốn xuyên qua các tầng mây. Lời cầu ấy sẽ không dừng lại cho tới khi đạt mục đích. Thiên Chúa không xét xử con người dựa trên những công trạng cá nhân mà trên thái độ sống yêu thương bác ái. Tất cả chúng ta đều là người có tội, xin cho ta biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình. Chúng ta được cứu độ không phải vì xứng đáng nhưng do lòng thương xót của Thiên Chúa.