Ngày 21.10.2022: Trao phó vận mệnh đời ta trong tay Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 12, 54-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.

TRAO PHÓ VẬN MỆNH ĐỜI TA TRONG TAY CHÚA

Thiên Chúa yêu thương đã ban cho con người có lý trí để nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhắc nhở ta qua lời các ngôn sứ, qua Thánh Tử Giêsu, qua Giáo hội và những biến cố hàng ngày trong cuộc sống. Lời Chúa nhắc nhở ta có lúc gắt gao qua những thất bại trong công việc làm ăn, qua những khó khăn tai ương nghịch cảnh và qua cả những yếu đuối tội lỗi. Có lúc, Chúa nhắc nhở ta bằng những lời thì thầm qua trật tự hài hòa trong vũ trụ. Nhìn chiếc lá vàng rơi về cội, nhìn dòng nước xuôi về nguồn, ta hiểu được rằng con người cũng phải trở về với gốc tích của mình. Nhìn những áng mây trôi, ta hiểu rằng cuộc sống này luôn biến đổi, ngoài Thiên Chúa ra không có gì là trường tồn vĩnh cửu. Hãy trao phó tương lai vận mệnh đời ta trong tay Chúa, để tâm hồn ta được bình an.