Ngày 10.10.2022: Trở thành dấu chứng tình yêu

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

TRỞ THÀNH DẤU CHỨNG TÌNH YÊU

Chúa Giêsu quở trách thái độ cứng tin của những luật sĩ và biệt phái vì họ đòi xem một dấu lạ. Đức Giêsu chính là dấu lạ diễn tả trọn vẹn mạc khải và tình yêu của Thiên Chúa. Người đã đến thế gian và trở nên bằng chứng hùng hồn nhất về Nước Thiên Chúa là vương quốc tràn ngập tình yêu. Thiên Chúa đã để lại dấu ấn của Người trên từng bông hoa ngọn cỏ, trên sự sắp đặt thứ tự của các vì tinh tú trên trời. Thiên Chúa ghi dấu ấn đặc biệt trong trái tim con người khiến nó rung lên từng nhịp đập yêu thương.

Mỗi ngày Thiên Chúa đều cho ta những dấu lạ để ta nhận biết tình thương của Người. Dấu lạ ấy thể hiện qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, qua sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ nơi gia đình, qua những đặc sủng ban riêng cho mỗi người. Chúa cũng mời gọi ta sống yêu thương để trở thành dấu chứng yêu thương cho Chúa giữa trần gian.