Ngày 02.10.2022: Đức tin thể hiện qua hành động

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 17, 5-10

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ đi cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'”.

Ngày 02.10.2022: Đức tin thể hiện qua hành động

ĐỨC TIN THỂ HIỆN QUA HÀNH ĐỘNG

Chúa Giêsu cho biết khi có lòng tin, người ta có thể làm được những việc lớn lao. Đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa giúp con người nhận biết quyền năng và vinh quang của Người. Đức tin cũng là niềm hy vọng, là sức mạnh giúp con người vượt qua những gian nan thử thách để trung thành với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Như người đầy tớ luôn chu toàn bổn phận phục vụ, đức tin phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Đức tin giúp ta can đảm để ra đi, khiêm tốn để phục vụ, an bình để từ bỏ, nhẫn nại để chịu đựng, hy vọng để phó thác và đạt đến hạnh phúc đích thực. Nhìn vào cung cách sống của bạn, người ta có thể biết bạn có sống đức tin hay không.