Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

 

Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu ThếCha Rogério Gomes, người Brazil, đã được bầu làm tân Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế, với nhiệm kỳ sáu năm.

Cha Gomes năm nay 48 tuổi (1974) sinh trưởng tại Alterosa, bang Minas Gerais, gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế năm 20 tuổi và thuộc tỉnh dòng São Paulo. Sau khi thụ phong linh mục, cha đảm nhận nhiều công tác giáo dục trong tỉnh dòng. Năm 2009, cha trở lại Roma để học và đậu tiến sĩ thần học luân lý tại Học viện Giáo hoàng thánh Anphongsô của dòng và được bổ nhiệm làm giáo sư tại đây năm 2013. Nhưng năm sau đó, cha Gomes được bầu làm Giám tỉnh Tỉnh dòng São Paulo. Năm 2016, trong Tổng tu nghị thứ 25 của dòng tại Pattaya bên Thái Lan, cha được bầu làm Tổng cố vấn của dòng, đặc trách vùng Mỹ Latinh và quần đảo Caraibí.

Ngày 27 tháng Chín vừa qua, trong Tổng tu nghị thứ 26 của dòng, nhóm tại Trung tâm “Carmelo” của dòng Cát Minh, gần phi trường Ciampino ở Roma, cha Gomes đã được bầu làm Bề trên Tổng quyền thứ 18 của dòng, đúng kỷ niệm sinh nhật của thánh Anphongsô de Liguori, vị sáng lập dòng. Cha Gomes thông thạo bốn thứ tiếng Bồ, Ý, Tây Ban Nha, Anh và cũng sử dụng được tiếng Pháp.

Tổng tu nghị Dòng Chúa Cứu Thế đang tiến hành từ ngày 11 tháng Chín đến ngày 07 tháng Mười tới đây, với sự tham dự của 91 đại biểu của hơn 4.600 toàn dòng, đang hoạt động tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có ba vị người Việt: cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, và hai cha Cố vấn Tỉnh dòng: Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh và Vinh Sơn Phạm Cao Quý.

(Sir, cssr.news 27-9-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA