Ngày 30.9.2022: Xin có đức tin vững mạnh

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 10, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.

“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”.

XIN CÓ ĐỨC TIN VỮNG MẠNH

Chúa Giêsu nguyền rủa những người cứng tin vì họ từ chối những phép lạ và tình thương của Thiên Chúa. Đức tin chi phối mọi hành động của chúng ta. “Đức tin làm cho chúng ta thấy rằng: ngoài việc làm đẹp lòng Chúa thì tất cả chỉ là hư không; đức tin làm cho chúng ta thấy sự cao cả của Thiên Chúa, cho thấy rõ sự bé nhỏ của ta. Đức tin giúp ta dám làm tất cả những gì đẹp lòng Chúa mà không do dự, không hổ thẹn, không sợ hãi và không chùn bước” (Charles de Foucauld). Xin Chúa cho ta có đức tin vững mạnh để thắng vượt con người yếu đuối của mình mà vươn đến sự hoàn thiện và được sống hạnh phúc.