Ngày 22.9.2022: Tìm kiếm Chúa trong sâu thẳm tâm hồn

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

TÌM KIẾM CHÚA TRONG SÂU THẲM TÂM HỒN

Sự xuất hiện của Chúa Giêsu gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến dân chúng, nhất là vua Hêrôđê. Chúa Giêsu thực sự là ai? Hêrôđê đã nhận biết Chúa Giêsu theo cái nhìn tham vọng ích kỷ và đầy thành kiến nên ông không gặp được Người.

Đừng tạo hình một vị Thiên Chúa theo suy nghĩ hạn hẹp của con người. Hãy khiêm tốn tìm kiếm Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu thương. Người không ở trong cung điện nguy nga lộng lẫy, Người đã bước vào cuộc đời, hòa mình nơi những người nghèo khổ bị bỏ rơi bên lề xã hội, những người bị tổn thương vì sự bất công xã hội và sự vô cảm của con người. Bạn và tôi có nhận ra dung mạo của Chúa nơi tha nhân hay không.