Ngày 18.9.2022: Sử dụng của cải cách khôn ngoan

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:

“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

SỬ DỤNG CỦA CẢI CÁCH KHÔN NGOAN

Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta phải có thái độ khôn ngoan và công bằng khi sử dụng tiền bạc. Của cải vật chất tự nó có một giá trị nhất định đáp ứng những nhu cầu cần thiết, mặt khác của cải cũng để lại hậu quả xấu nếu ai tôn thờ nó như một ông chủ, nó sẽ trở thành rào cản khiến chúng ta không được vào Nước Trời.

Hãy sử dụng của cải một cách khôn ngoan để làm vinh danh Thiên Chúa và đạt đến hạnh phúc đời đời. Tập sống chia sẻ cho tha nhân những nén bạc Chúa trao, đó là tiền của, sức khỏe, thời giờ, khả năng…