Ngày 16.9.2022: Cộng tác loan báo Tin Mừng

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 8, 1-3

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

CỘNG TÁC LOAN BÁO TIN MỪNG

Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, cùng đi với Chúa Giêsu có nhóm Mười Hai và một số phụ nữ. Các bà không chỉ cộng tác về tinh thần mà còn hỗ trợ của cải vật chất. Bước chân của Chúa đã in dấu khắp các thành thị và làng mạc. Đến nơi nào, Người cũng thi ân giáng phúc, xua trừ ma quỷ và chữa lành mọi chứng bệnh tật trong dân.

Chúa mời gọi tất cả chúng ta cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Hãy trở nên chứng nhân cho Chúa trong bậc sống và hoàn cảnh sống của mình, trong gia đình, nơi phố chợ, trường học, công sở. Hãy nở hoa nơi chúng ta được gieo xuống.